Gratuitous Web Presence

Follow @garciabuxton on Micro.blog.

Yesterday’s Wordle.

Wordle 316 4/6

⬜🟨⬜⬜⬜
🟨🟩⬜⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩