Gratuitous Web Presence

Follow @garciabuxton on Micro.blog.

Phew.

Wordle 305 6/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜🟨🟨⬜⬜
🟨🟨🟨⬜⬜
⬜🟨🟩🟨⬜
⬜🟩🟩🟨🟩
🟩🟩🟩🟩🟩