Gratuitous Web Presence

Follow @garciabuxton on Micro.blog.

Happy birthday to me.

Wordle 262 4/6

🟩🟨🟩⬜⬜
🟩⬜🟩🟩⬜
🟩⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩