Gratuitous Web Presence

Follow @garciabuxton on Micro.blog.

Ugh. Almost forgot to post.

Wordle 233 3/6

🟩⬛🟨⬛⬛
🟩⬛⬛🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩