Gratuitous Web Presence

Follow @garciabuxton on Micro.blog.

As the game put it, “Whew.”

Wordle 231 6/6

⬛⬛⬛🟨⬛
🟨⬛🟨⬛⬛
⬛🟨🟨⬛🟨
⬛⬛🟩🟨🟨
🟩🟨🟩🟨⬛
🟩🟩🟩🟩🟩